ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Trần Tấn Tài

Tiến sĩ

Phụ trách Khoa

Phan Anh Chi

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Văn Minh

Tiến sĩ

Phụ trách Khoa

Hoàng Anh Đào

Thạc sĩ

Phó trưởng Khoa

Đặng Minh Huy

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Đỗ Phan Quỳnh Mai

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Gia Kiều Ngân

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý NCKH

Nguyễn Thị Hải Trinh

Bác sĩ

Giảng viên

Trần Thị Tố Uyên

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thị Quỳnh Như

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Mỹ Hương

Thạc sĩ

Giảng viên

Phạm Nữ Như Ý

Bác sĩ CKII

Giảng viên

Hồ Sỹ Minh Đức

Bác sĩ

Giảng viên

Lê Thị Nhật Linh

Bác sĩ

Giảng viên

Lê Thị Khánh Huyền

Bác sĩ

Giảng viên

Lê Thị Thu Nga

Bác sĩ

Giảng viên

Cung Thiện Hải

Bác sĩ

Giảng viên

Hoàng Vũ Minh

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thanh Minh

Bác sĩ

Giảng viên

Nguyễn Hoàng Lân

Giảng viên

Trương Thị Anh Nhuệ

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Trần Thị Thanh Ngân

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Võ Khắc Tráng

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Hồ Xuân Anh Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Xuân Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Toại

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Thanh Hoàng

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Nhật Vy

Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Văn Nhật Thắng

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Ngọc Tâm Đan

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thiện Mẫn

Thạc sĩ

Giảng viên

Châu Ngọc Phương Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

Ng Lê Minh Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Thị Quỳnh Thư

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Nguyễn Thùy Dương

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thị Huyền Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Hà Thùy Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên

Hoàng Minh Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Đức Quỳnh Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Lan Phương

Kỹ thuật viên