ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Hữu Trí

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Đặng Lê Hoàng Nam

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Nguyễn Thành Phúc

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Nguyễn Hoàng

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Trường An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Văn Dậu

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Minh Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Võ Hoài Bảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Đình Sơn

Thạc sĩ

Giảng viên

Dương Hiếu

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Quang Bảo Tú

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Phạm Thị Hồng Cẩm

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Lê Hữu Quyết

Kỹ thuật viên

Huỳnh Phước Hạnh

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Đào Văn Nhiên

Cử nhân

Kỹ thuật viên