Nguyễn Hữu Trí

Nguyễn Hữu Trí

Tiến sĩ


- Tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Huế (nay là Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế) năm 2000, ngành Bác sĩ đa khoa.

- Giảng dạy tại Bộ môn Giải phẫu học từ 2001 đến nay.

- Làm việc kiêm nhiệm tại khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ 2001 đến nay.

- Tốt nghiệp Cao học năm 2010.

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ năm 2017 và được cấp bằng năm 2018. 


Lĩnh vực nghiên cứu

Giải phẫu học, Ngoại khoa, giảng dạy