ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Lê Chuyển

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Lê Hồng Vân

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Đỗ Thị Hồng Diệp

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Thành Tín

Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Văn Hòa

Bác sĩ CKII

Giảng viên

Nguyễn Thị Lan Nhi

Bác sĩ

Giảng viên

Lê Phước Dương

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Cao Mạnh Hà

Cử nhân

Kỹ thuật viên