Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Seminar về Giáo dục Y khoa (14/6/2022)
Trần Anh Quốc | Hue-UMP | 17-06-2022
Sáng ngày 14/6/2022, Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế đã phối hợp với Trường Đại học Quốc tế về Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Nhật Bản để tổ chức buổi seminar về Giáo dục y khoa.

Tham gia buổi trao đổi học thuật có PGS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng- GĐ Bệnh viện Trường; PGS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng và Quý Thầy Cô trong Ban đổi mới chương trình đào tạo , đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và các Khoa Đào tạo quốc tế, Dược, Răng Hàm Mặt, Y tế Công cộng và Điều dưỡng.
Trình bày tại buổi trao đổi học thuật, GS Harumi Yano, Phó trưởng khoa Giáo dục y học, Trường Trường Đại học Quốc tế về Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Nhật Bản; Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Hiệp hội Giáo dục y khoa Nhật Bản đã có bài trình bày về quá trình đổi mới giáo dục y khoa tại Nhật Bản và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quý Thầy Cô của Trường Đại học Y – Dược về các lĩnh vực xây dựng chuẩn đầu ra và năng lực thiết yếu của đào tạo y khoa, phát triển giảng viên và kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.
Từ 2015 - nay, Trường Đại học Y – Dược đã triển khai tích cực nhiều hoạt động đổi mới giáo dục y khoa, trong đó chương trình đào tạo ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt đã được đổi mới toàn diện theo hướng tích hợp dựa trên năng lực, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Nhà Trường đang tích cực lập kế hoạch và công tác chuẩn bị đổi mới các chương trình đào tạo còn lại theo xu hướng tiên tiến trên thế giới. Công tác đổi mới chương trình đào tạo gắn liền với công tác cải tiến chất lượng liên tục (CQI), kiểm định chất lượng giáo dục hướng đến kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
Một số hình ảnh trong buổi Seminar về giáo dục Y khoa:

Khoa ĐTQT 14.6.2022

 CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội nghị chuyên đề "Ứng dụng Kích thích từ xuyên sọ trong điều trị các rối loạn tâm thần và giảm đau do nguyên nhân thần kinh"

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y – Dược Huế, năm học 2021-2022.