Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ giai đoạn 2022 - 2027
Trần Anh Quốc | HueUMP | 17-11-2022
Ngày 04/11/2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết chỉ rõ: “phải chuyển đổi nền giáo dục từ chủ yếu nhằm trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, biết vận dụng tri thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; chuyển nền giáo dục nặng về chữ nghĩa, ứng thí sang một nền giáo dục thực học, thực nghiệm”.

Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học sức khỏe là một lĩnh vực giáo dục và đào tạo đặc thù, vừa thực hiện chức năng của ngành giáo dục và đào tạo nói chung nhưng với trách nhiệm xã hội là cung cấp đội ngũ nhân lực đáp ứng cho yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh quốc tế hóa và hội nhập đa phương mạnh mẽ, nguồn nhân lực y tế không chỉ hướng đến phục vụ yêu cầu trong nước mà hướng đến cung cấp nguồn nhân lực quốc tế. Xu hướng hội nhập và liên thông năng lực cán bộ y tế trong khu vực và quốc tế, kiểm định chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Liên đoàn giáo dục Y khoa thế giới (WFME), kiểm định bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế (JCI) cùng với yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực y tế của thị trường lao động trong nước là những yếu tố thúc đẩy cấp bách phải đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế là một trong 3 trung tâm lớn, đào tạo nhân lực chất lượng cao ở bậc đại học và sau đại học cho ngành y tế của cả nước. Năm 2017, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế là trường đầu tiên trong khối ngành khoa học sức khỏe thực hiện kiểm định và đạt chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tháng 8/2022 Nhà trường đã hoàn thành đánh giá ngoài chu kỳ thứ hai (2022 – 2027) và được chứng nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kể từ năm 2016, Trường đã bắt đầu triển khai chuẩn bị đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp dựa trên năng lực đối với 02 ngành đào tạo là Bác sĩ Y khoa và Bác sĩ Răng Hàm Mặt, với sự hỗ trợ tài chính của Ngân hàng Thế giới thông qua Dự án HPET của Bộ Y tế, đặc biệt là sự hỗ trợ kỹ thuật của Trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ thông qua Dự án IMPACT-MED do tổ chức HAIVN Việt Nam triển khai, cùng với các trường đào tạo Y Dược thuộc Bộ Y tế. Cách tiếp cận chính trong đổi mới chương trình đào tạo là xây dựng chương trình theo kiểu “thiết kế đảo chiều”, “tích hợp”, “dựa trên năng lực”, “lấy người học làm trung tâm” và “gắn với bảo đảm chất lượng giáo dục đại học”.Chương trình đổi mới của 2 ngành này tại Trường đã chính thức được triển khai từ năm học 2018 – 2019, cho đến cuối năm 2022 đã trải hết học kỳ I năm thứ 5 của chương trình 6 năm và đang tiếp tục được tinh chỉnh, hoàn thiện để triển khai năm cuối cùng và có khóa sinh viên đầu tiên của 2 ngành này tốt nghiệp năm 2024 và bắt đầu bước vào chu kỳ đào tạo sau đại học, đào tạo chuyên khoa, trong đó có đào tạo bác sĩ nội trú, là hệ đào tạo chất lượng cao truyền thống của khối khoa học sức khỏe.    

Nghị quyết số 54 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ“Phát triển Bệnh viện Trung ương Huế, cùng với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế. Phát triển Trường Đại học Y Dược Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế”.Trong lộ trình triển khai xây dựng và hoàn thiện mô hình Trường – Viện và đổi mới giáo dục, công tác chuẩn bị và triển khai nhân rộng đổi mới các chương trình đào tạo của Nhà trường ở bậc đại học và mở rộng sang lĩnh vực đào tạo sau đại học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Dựa trên những kinh nghiệp quý báu mà Nhà trường đã thu thập được trong giai đoạn 2016 – 2022 vừa qua, việc tiếp tục phát triển quan hệ, mở rộng phạm vi, nội dung hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế có uy tin trong lĩnh vực này sẽ giúp Nhà trường có thể tiếp tục tăng cường năng lực, bảo đảm chất lượng đào tạo và đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế.    

Ngày 17/11/2022, trong khuôn khổ Hội nghị Giáo dục y học quốc gia lần thứ VI tai Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế cùng với Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ về các hoạt động hợp tác giữa các bên cho giai đoạn 2022 - 2027. Buổi lễ diễn ra với sự tham dự và chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế, GS. TS. Trần Văn Thuấn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper và Giám đốc Văn phòng CDC Hoa Kỳ khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội.

Đại học Harvard được thành lập năm 1636, là đại học lâu đời nhất tại Hoa Kỳ và là một trong những đại học danh giá nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng đại học của Time Higher Education năm 2022, Đại học Harvard chiếm vị trí thứ nhất của Hoa Kỳ và thứ hai của thế giới; xếp hạng danh tiếng chiếm vị trí thứ nhất thế giới, xếp hạng lĩnh vực lâm sàng, tiền lâm sàng và sức khỏe ở vị trí thứ ba thế giới. Trường Đại học Y khoa Harvard sử dụng và phối hợp với 10 bệnh viện trong đào tạo y khoa.   

Các lĩnh vực hợp tác chính giữa các bên bao gồm: (1) củng cố hệ thống y tế thông qua đổi mới đào tạo y khoa; (2) nâng cao năng lực của cán bộ y tế để đáp ứng các nhu cầu sức khỏe hiện tại và mới nổi; và (3) xây dựng năng lực cho lĩnh vực nghiên cứu y sinh. Bên cạnh các hợp tác trong đào tạo y khoa ở bậc đại học đang được tiếp diễn và hướng đến tích lũy các điều kiện cần thiết để kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế, một trọng tâm hợp tác trong giai đoạn 5 năm đến là công tác đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các trường đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe. Đây là bước phát triển logic tiếp theo sau các khóa đầu tiên của chương trình y khoa đổi mới bậc đại học đang và sẽ tốt nghiệp tại Việt Nam.  

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y khoa Harvard, Hoa Kỳ, Hà Nội, 17/11/2022, với sự tham dự và chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế, GS. TS. Trần Văn Thuấn và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Chín thành tựu nổi bật của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2023

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp và ký kết hợp tác với Đại học Yonsei Trường Y Wonju, Hàn Quốc.