Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng
Trần Anh Quốc | Hue-UMP | 14-06-2022
Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2022, Đại học Huế triển khai kế hoạch số: 24-KH/ĐU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng.

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế đã triển khai điểm cầu online trực tuyến tại Hội trường A, Hội trường 1.01 và giảng đường 1.02 Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế.

 Đến tham dự Hội nghị trực tuyến có Đồng chí Nguyễn Vũ Quốc Huy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đồng chí Lê Văn Chi – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; thành viên các Ban và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở; thành viên Hội đồng trường; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc trường, viện thành viên; Đảng viên thuộc Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; Viên chức, người lao động và sinh viên.

Việc triển khai Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng giúp các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp trong toàn Đảng bộ và mỗi đảng viên, viên chức, người lao động và người học nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5 và một số chủ trương, định hướng phát triển Đại học Huế trong thời gian tới. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và mục tiêu phát triển nhà trường trong tình hình hiện nay.

Điểm cầu tại Hội trường A

Điểm cầu tại Hội trường 1.01

Điểm cầu tại Hội trường 1.02

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày 01/6/2023, Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ X, năm học 2022-2023.

Trường Đại học Y - Dược Huế tổ chức thành công seminar Phát triển các hoạt động chuyên môn độc lập cho các ngành khoa học sức khoẻ trong hai ngày 15-16/5/2023.

Khóa đào tạo liên tục “Phối hợp liên ngành trong quản lý, chăm sóc bệnh mạn tính” và Kỉ niệm ngày Bác sĩ gia đình thế giới 19/05