Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y – Dược Huế, năm học 2021-2022.
Trần Anh Quốc | Hue-UMP | 10-06-2022
Ngày 09 tháng 6 năm 2022, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y – Dược, Đại học Huế, năm học 2021-2022. Đây là lớp được tổ chức riêng cho Bệnh viện Trung ương Huế và Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. Lớp có tổng cộng 79 học viên, trong đó Trường Đại học Y – Dược có 39 cán bộ được cử tham gia lớp học.

PGS. TS. Nguyễn Khoa Hùng – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế,
phát biểu chúc mừng các học viên

Công tác tổ chức bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ luôn là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Tập thể Lãnh Đạo Trường Đại hoc Y – Dược nhằm nâng cao trình độ về lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; trang bị cơ bản, có hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn.
Căn cứ vào điểm tổng kết học tập các môn, Hội đồng xét tốt nghiệp của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã công nhận 100% học viên đủ điều kiện cấp Bằng Tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2022.

Nhà trường trao khen thưởng cho các học viên có thành tích học tập và hoạt động xuất sắc

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội nghị chuyên đề "Ứng dụng Kích thích từ xuyên sọ trong điều trị các rối loạn tâm thần và giảm đau do nguyên nhân thần kinh"

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Seminar về Giáo dục Y khoa (14/6/2022)

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng