Khởi động dự án “Xây dựng năng lực cho chương trình đào tạo điều dưỡng ở Việt Nam và thành lập trung tâm đào tạo cấp cứu y khoa” tại trường ĐHYD Huế
TT CNTT | | 28-01-2015
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y Dược Huế (ĐHYD), vào ngày 25/8/2014, Trường ĐHYD Huế phối hợp với Trường Đại học Cheju- Halla, Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án “Xây dựng năng lực cho chương trình đào tạo điều dưỡng ở Việt nam và thành lập trung tâm đào tạo cấp cứu y khoa” tại Trường Đại học Y Dược Huế (2014-2018) thuộc chương trình dự án “Hợp tác quốc tế đóng vai trò định hướng các chương trình của trường Đại học” do Bộ Giáo dục Hàn quốc, Quỹ Nghiên cứu Hàn quốc và Trường Đại học Cheju Halla (CHU) tài trợ.
Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y Dược Huế (ĐHYD), vào ngày 25/8/2014, Trường ĐHYD Huế phối hợp với Trường Đại học Cheju- Halla, Hàn Quốc đã tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án “Xây dựng năng lực cho chương trình đào tạo điều dưỡng ở Việt nam và thành lập trung tâm đào tạo cấp cứu y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2014-2018) thuộc chương trình dự án Hợp tác quốc tế đóng vai trò định hướng các chương trình của trường Đại học” do Bộ Giáo dục Hàn quốc, Quỹ Nghiên cứu Hàn quốc và Trường Đại học Cheju Halla (CHU) tài trợ.
 
Hội thảo đã được sự quan tâm tham dự của Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Huế, Lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, Ban Chủ nhiệm cùng toàn thể cán bộ Khoa Điều Dưỡng Trường Đại học Y Dược Huế,
 
Các hoạt động chính của Dự án tại Trường ĐHYD Huế bao gồm: Xây dựng năng lực giảng dạy điều dưỡng dựa vào thực hành; Thiết kế hệ thống đào tạo điều dưỡng trực tuyến; Thành lập trung tâm đào tạo cấp cứu y khoa; thành lập trung tâm nghiên cứu giáo dục cộng đồng và trao đổi văn hoá Việt nam- Hàn quốc.
 
Đây là hợp tác chính thức đầu tiên giữa Trường ĐHYD Huế và Đại học Cheju- Halla, Hàn Quốc với mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ điều dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và Trường ĐHYD Huế nói riêng. Đồng thời, tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam- Hàn Quốc.  
 
Với cam kết thực hiện tốt các mục tiêu Dự án của Trường ĐHYD Huế và Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, hy vọng Dự án này sẽ là cầu nối cho sự phát triển của các hoạt động hợp tác tiếp theo giữa trường Đại học Y Dược Huế với Hàn Quốc nói chung và Trường Đại học Cheju- Halla nói riêng trong tương lai.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo của Lãnh đạo Trường ĐHYD Huế
 
Phát biểu của Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
 
 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC

Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Chín thành tựu nổi bật của Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2023

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp và ký kết hợp tác với Đại học Yonsei Trường Y Wonju, Hàn Quốc.