Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2019 - 2021
Hồ Đăng Phương Thảo | Hồ Đăng Phương Thảo | 24-02-2022
Ngày 24/02/2022, Trường Đại học Y - Dược Huế đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa cho 381 học viên sau đại học.

Ngày 24/02/2022, Trường Đại học Y - Dược Huế đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa cho 381 học viên sau đại học.

Với thời gian đào tạo tập trung 2 năm 2019 – 2021, khóa đào tạo Chuyên khoa cấp I có 26 chuyên ngành khác nhau, trong đó 19 chuyên ngành lâm sàng và 7 chuyên ngành cận lâm sàng, Dược và Y tế công cộng với 381 học viên, trong đó 01 học viên có kết quả học tập xuất sắc (%), 138 học viên xếp loại giỏi (36,2%), 226 học viên xếp loại khá (59,3%); 15 học viên đạt loại trung bình – khá (3,9%) và 01 học viên đạt loại trung bình.


Trao bằng chuyên khoa cấp I cho 386 học viên sau đại học 

Ngay từ đầu các khóa học, Nhà trường đã quán triệt các học viên về nội dung chương trình đào tạo trong năm và toàn khóa học, phổ biến nội quy, quy chế đào tạo; thành lập các ban cán sự lớp theo từng chuyên khoa để quản lý tổ chức cho các học viên học tập và tham gia tốt các hoạt động của Trường. Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ học tập nhưng các học viên đã nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết, nỗ lực học tập để đạt được kết quả tốt, không có học viên nào vi phạm các quy định của Trường và Bệnh viện Trường. 

Kết quả đạt được của các học viên là nhờ vào sự quan tâm của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các Khoa, Bộ môn liên quan, các phòng ban chức năng và trên hết là sự giảng dạy nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo của Trường Ðại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và các Sở Y tế, các bệnh viện, đơn vị y tế. 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú