Khung chương trình và Chỉ tiêu tay nghề Chuyên khoa cấp I
TT CNTT | | 07-04-2015
/multidata/khung20chuong20trinh20va20chi20tieu20tay20nghe20chuyen20khoa201[1].pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú