Khung chương trình đào tạo chuyên khoa II và chỉ tiêu tay nghề
TT CNTT | | 07-04-2015
/multidata/khung20chuong20trinh20va20chi20tieu20tay20nghe20ck202[1].pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2023