Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2021
Phan Thanh Luân | | 14-05-2021

Thông tin chi tiết vui lòng tải file đính kèm

/multidata/de-an-tuyen-sinh-sdh-nam-2021_0001-41.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Báo cáo tuyển sinh Sau đại học năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

Trường Đại học Y - Dược Huế trao bằng sau đại học cho hơn 370 học viên

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2019 - 2021