Danh sách công nhận tốt nghiệp và cấp bằng BSNT năm 2019
Hồ Đăng Phương Thảo | | 24-04-2020

DS công nhận tốt nghiệp và cấp bằng BSNT 2019

/multidata/2019-qd-tot-nghiep-bsnt-so-4091.pdf
CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú