Báo cáo tuyển sinh Sau đại học năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.
Phan Thanh Luân | Phòng Đào tạo Sau Đại học | 10-04-2022
Báo cáo tuyển sinh Sau đại học năm 2021 và kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

Thông tin báo cáo xem tại đây: LINK

CÙNG CHUYÊN MỤC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú