Thông báo xề việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2024 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng)


SỐ HIỆU

795/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

05-03-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo xề việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2024 (Dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.