Thông báo về việc tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học đợt 2 năm 2016 (Dành cho thí sinh liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

12-07-2016

20-07-2016


Nhằm góp phần nâng cao kiến thức văn hóa - chuyên môn, đồng thời tạo nguồn tuyển sinh các ngành đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược hệ vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp, Công đoàn trường Đại học Y-Dược Huế tổ chức lơp ôn thi tuyển sinh đợt 2. Gồm các chuyên ngành: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng Phụ sản, Điều dưỡng Gây mê hồi sức, Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh Y học, Y tế Công cộng

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học đợt 2 năm 2016 (Dành cho thí sinh liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học), xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.