Thông báo về việc kiểm kê tài sản định kỳ 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

26-12-2019

26-12-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc kiểm kê tài sản định kỳ 2019, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.