Thông báo Tổng kết năm học và kế hoạch nghỉ hè năm học 2016-2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-06-2017

05-10-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Tổng kết năm học và kế hoạch nghỉ hè năm học 2016-2017, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.