Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023


SỐ HIỆU

26/TB-HĐTSĐH

THỜI GIAN

30-08-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.