Quy định quản lý sử dụng hệ thống tài khoản thư điện tử công vụ của Trường Đại học Y - Dược


SỐ HIỆU

333/QĐ-ĐHYD

THỜI GIAN

15-02-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Quy định quản lý sử dụng hệ thống tài khoản thư điện tử công vụ của Trường Đại học Y - Dược, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.