Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023


SỐ HIỆU

726/TB-ĐHH

THỜI GIAN

05-12-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.