Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

10-08-2018

10-08-2018


Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo:
- Thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 để xác nhận nhập học theo quy định.
- Thời gian xác nhận nhập học: Từ 7h00 ngày 07/8/2018 đến 17h00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 theo đường bưu điện).
- Địa điểm xác nhận nhập học: Ban KT&ĐBCLGD, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.