Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2021 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-02-2021

08-02-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y - Dược năm 2021 (dành cho thí sinh tốt nghiệp cao đẳng), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.