Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2016 (Dành cho thí sinh dự thi liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học)


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-07-2016

11-07-2016


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Số: 2024/TB-ĐHYD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2016
 (Dành cho thí sinh dự thi liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học)

   Căn cứ Thông tư 02/VBHN-BGDĐT ngày 05/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

   Căn cứ Quyết định số 19/2014/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

   Căn cứ Công văn số 4069/BGDĐT-GDĐH ngày 18/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

   Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khoẻ;

   Căn cứ Công văn số 2728/BYT-K2ĐT ngày 14/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

   Căn cứ Công văn 796/ĐHH-KT ngày 29/6/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tổ chức tuyển sinh liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016,

   Trường Đại học Y Dược Huế thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 năm 2016 như sau:

 

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU

 1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 302 chỉ tiêu liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học

 1.2. Các ngành tuyển sinh:

   1. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa”.

   2. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản”.

   3. Điều dưỡng “chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê Hồi sức”.

   4. Xét nghiệm y học.

   5. Kỹ thuật hình ảnh y học.

   6. Y tế công cộng.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

   Thí sinh là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh dưới hình thức thi tuyển.

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH

 1. Về phẩm chất chính trị

   Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

 2. Về văn bằng và thâm niên chuyên môn

  a. Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng:

   Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng từ 36 tháng trở lên kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày 15/9/2016.

   - Thí sinh dự thi các ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành phù hợp.

   - Thí sinh dự thi ngành Y tế công cộng liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học: phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng y tế.

  b. Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

  c. Thâm niên chuyên môn:

   Thí sinh dự thi phải đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo và được đơn vị tuyển dụng cử đi học (bao gồm đơn vị tuyển dụng thuộc năm thành phần kinh tế).

 3. Về sức khoẻ

   Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

IV. VÙNG TUYỂN

   Tuyển sinh trong cả nước.

V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

 1. Chính sách ưu tiên theo khu vực: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khu vực tuyển sinh tương ứng với nơi thí sinh đang công tác.

 2. Chính sách ưu tiên theo đối tượng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ vừa làm vừa học hiện hành.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

 1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu quy định (đính kèm) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên.

 2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

    - Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng Y, Dược chuyên ngành phù hợp.

    - Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.

 3. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh.

 4. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp sở y tế hoặc tương đương trở lên cấp (photo công chứng kèm theo: Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức hoặc hợp đồng lao động).

 5. Bản sao công chứng sổ Bảo hiểm xã hội hoặc Bản ghi quá trình đóng Bảo hiểm xã hội đến ngày nộp hồ sơ.

 6. Giấy chứng nhận chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.

 7. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

 8. Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3 x 4 (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi và đóng dấu giáp lai). Hai phong bì có dán tem và ghi tên, địa chỉ của thí sinh.

   Thí sinh làm việc trong đơn vị hoạt động đa lĩnh vực phải có giấy tờ chứng minh đơn vị có hoạt động trong lĩnh vực y dược và thí sinh đang làm việc theo đúng chuyên ngành đào tạo.

   Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời gian quy định, trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ đã quy định: Thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu trong hồ sơ, trên bì hồ sơ và phải sắp xếp giấy tờ trong hồ sơ theo đúng thứ tự nêu trên.

VII. LỆ PHÍ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

 a. Lệ phí hồ sơ đăng kí dự thi và lệ phí dự thi

   - Lệ phí hồ sơ đăng kí dự thi 60.000 đồng / thí sinh (nộp cùng hồ sơ đăng kí dự thi).

   - Lệ phí dự thi 300.000 đồng / thí sinh (nộp khi đến dự thi).

 b. Thời hạn nộp hồ sơ

   Từ ngày 05/9/2016 đến 15/9/2016

 c. Địa điểm nộp hồ sơ

   Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.

VIII. MÔN THI, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

 1. Các môn thi:

   03 môn: Toán học, Giải phẫu-Sinh lý (Cơ sở ngành), Chuyên ngành.

 2. Thời gian thi

   Trong ba ngày 15, 16 và 17 tháng 10 năm 2016.

 3. Địa điểm thi

   Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế.

IX. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN

   Thí sinh đã dự thi đủ số môn quy định và đạt điểm trúng tuyển do Hội đồng Tuyển sinh của trường quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực và phải đảm bảo yêu cầu “Điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10”

   Trong thời gian thực hiện, nếu có hướng dẫn mới về điều kiện dự thi, chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và điều kiện trúng tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế thì Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể sau.

   Nếu có gì chưa rõ, xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, số 06 đường Ngô Quyền, Thành phố Huế, điện thoại: 054.3826451 (số máy lẻ 1070).

Nơi nhận:
- Cục Khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế;
- Đại học Huế;
- Các Sở Y tế;
- Các Bệnh viện;
- Các Trường Cao đẳng, Trung học Y tế;
- Lưu TC-HC, ĐTĐH.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

PGS.TS. Võ Tam

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược đợt 2 năm 2016 (Dành cho thí sinh dự thi liên thông đại học theo hình thức vừa làm vừa học), xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.