Thông báo về việc tổ chức thi lần 2 các học phần GDQPAN


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

13-06-2016

22-06-2016


Căn cứ quyết định số 3827/ GD-ĐT, ngày 19/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-Huế,... Nay trung tâm GDQP Huế thông báo cho sinh viên các Trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế và các Trường Cao đẳng trên địa bàn Thừa thiên Huế về lịch thi lần 2 như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tổ chức thi lần 2 các học phần GDQPAN, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.