Thông báo về việc nghỉ học lý thuyết để tham gia các hoạt động Kỷ niệm 65 năm thành lập Trường


SỐ HIỆU

2843/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

22-07-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc nghỉ học lý thuyết để tham gia các hoạt động Kỷ niệm 65 năm thành lập Trường, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.