Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh năm 2022


SỐ HIỆU

2152/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

10-06-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.