Thông báo về việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh A2, B1 và các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 dành cho sinh viên ĐH& CĐ hệ chính quy tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

23-05-2016

23-05-2016


Để đáp ứng nhu cầu thi chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh A2, B1 và các ngoại ngữ tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 dành cho sinh viên ĐH&CĐ hệ Chính quy không thuộc diện đã và đang học ngoại ngữ không chuyên theo cấp độ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức thi cho những đối tượng trên. Kế hoạch cụ thể như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh A2, B1 và các ngoại ngữ Tiếng Trung, Hàn, Pháp B1 dành cho sinh viên ĐH& CĐ hệ chính quy tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.