Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên (A2 và B1) đợt 3 năm 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

13-06-2016

22-06-2016


Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên đợt 3 năm học 2015-2016 vào tháng 8/2016. Kế hoạch cụ thể như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên (A2 và B1) đợt 3 năm 2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.