Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-11-2020

16-11-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.