Thông báo tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2019


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-02-2019

15-02-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2019, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.