Thông báo tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược 2018.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-04-2018

05-04-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức lớp ôn thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược 2018., xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.