Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

01-07-2021

01-07-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.