Thông báo đăng ký đề cương hướng dẫn luận văn tốt nghiệp sinh viên năm học 2015-2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-12-2015

28-12-2015


Thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Y tế công cộng năm học 2015-2016 và kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp năm 2017,  nhà trường thông báo một số nội dung sau:

         1. Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo thống nhất cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2017 thực hiện luận văn tốt nghiệp khoảng 1/6 tổng số sinh viên được xếp từ cao đến thấp về kết quả trung bình chung học tập trong 4 năm học (từ năm thứ 1 đến năm thứ 4 đối với các ngành đào tạo 6 năm), kết quả trung bình chung học tập 3 năm học (đối với ngành đào tạo 5 năm) và kết quả trung bình chung học tập 2 năm học (đối với ngành đào tạo 4 năm) và không vi phạm kỹ luật.

         2. Khoa, Bộ môn đăng ký đề tài và tập hợp các đề cương của các cán bộ hướng dẫn (có mẫu đính kèm tại trang web phòng đào tạo đại học: http://dtdh-ydh.edu.vn) gửi về Phòng Đào tạo Đại học tại các cán bộ có tên sau:

                  - Ngành Y đa khoa: ThS.BS. Vĩnh Khánh – email: bsvinhkhanh@gmail.com.

                  - Ngành RHM: ThS. Lê Thị Phương Thuận – email: lephuongthuan88@gmail.com.

                  - Ngành YHCT: CN. Phan Văn Thắng – email: phanthangtb@gmail.com.

                  - Ngành Dược học: CN. Hà Minh Phương – email: haminhphuong272@gmail.com

                  - Ngành YHDP, YTCC: ThS. Nguyễn Minh Tú – email: nmtu@huemed-univ.edu.vn

                  - Ngành Điều dưỡng: CN. Trần Đặng Xuân Hà – email: xuanhatd92@gmail.com

         3. Thời hạn gửi trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 để nhà trường xét duyệt và triển khai cho sinh viên thực hiện từ đầu học kỳ II năm học 2015-2016.

         Nhằm đảm bảo chất lượng của luận văn tốt nghiệp của sinh viên nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn rà soát kỹ khi xét duyệt đề tài luận văn, cần phải đảm bảo tên đề tài không được trùng lắp trong 3 năm trở lại đây và Giáo viên hướng dẫn phải có kinh nghiệm và đúng chuyên ngành trong việc hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. 

         Nhận được thông báo này, đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn và Giáo vụ Bộ môn nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.          

  Mẫu đăng ký đề cương đính kèm: Download

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo đăng ký đề cương hướng dẫn luận văn tốt nghiệp sinh viên năm học 2015-2016, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.