Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

14-05-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.