Thông báo nghỉ hè, Tổng kết năm học 2018-2019 và Đại hội lớp năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

11-07-2019

11-07-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo nghỉ hè, Tổng kết năm học 2018-2019 và Đại hội lớp năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.