TS2024 - Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2024


SỐ HIỆU

26/QĐ-HĐTSĐH

THỜI GIAN

08-07-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo TS2024 - Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Đại học tại đây để có thêm thông tin.