Nguyễn Hoàng Bách

Nguyễn Hoàng Bách

Tiến sĩ

Bộ môn Vi sinh Giảng viên - Trợ lý NCKH Trung tâm Công nghệ Thông tinPhụ trách Trung tâm

Tốt nghiệp tiến sĩ tại ĐH Sassari, Cộng hoà Ý, chuyên ngành Vi Sinh-Miễn dịch học lâm sàng.

Đã có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học, Y - Sinh học và Tin - Sinh học, với các lĩnh vực cụ thể

  • Tạo dòng, biểu hiện gen
  • Sản xuất protein tái tổ hợp
  • Proteomics
  • Giải trình tự gen với các công nghệ Sanger, Illumina, Nanopore...
  • Xây dựng các cơ sở dữ liệu y tế, y sinh học
  • Thiết  kế hệ thống quản lý dữ liệu trên nền tảng web

Lĩnh vực nghiên cứu

Sinh học phân tử Sinh học tế bào Tin sinh học Công nghệ thông tin trong Y học

Công bố quốc tế

1. Tam Le M, Nguyen Nguyen D, Bach Nguyen H, Quynh Tram Ngo V, Quoc Huy Nguyen V. Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium detection and sperm quality: A cross-sectional study in Vietnam. International Journal of Reproductive BioMedicine (IJRM). 2022:185-194. doi: 10.18502/ijrm.v20i3.10710

2. Nguyen H, Linh Nguyen TK, Ung TT, Nhi Mai TT, Hoa Tran TN, Tram Ngo VQ, An Le V. Case of misdiagnosed melioidosis from Hue city, Vietnam. Iran J Microbiol. 2022;14(3):430-433.

3. Chisu V, Zobba R, Masala G, et al. First Molecular Detection of Zoonotic Chlamydia Species in Vietnamese Goats. Pathogens. 2022;11(8):903. doi: 10.3390/pathogens11080903

4. Le MT, Nguyen VQH, Nguyen LNT, Ngo VQT, Nguyen HB, Cao NT. Is Chlamydia trachomatis PCR Detection from Cervical Canal Swabs Associated with Tubal Obstruction?. Fertility & Reproduction. 2020;02(01):3-8. doi: 10.1142/S2661318220500012

5. Le MT, Nguyen TLN, Le DD, et al. Is genital tract infection related to tubal diseases in infertile Vietnamese women?. The Journal of Infection in Developing Countries. 2019;13(10):906-913. doi: 10.3855/jidc.11632

6. Nguyen VQH, Ngo VQT, Le MT, et al. Community-based prevalence versus hospital-based incidence of genital Human Papillomavirus infection in Central Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2018;12(07):568-572. doi: 10.3855/jidc.10297

7. Nguyen BH, Phan DHN, Nguyen HX, Le AV, Alberti A. Molecular diagnostics and ITS-based phylogenic analysis of Streptococcus suis serotype 2 in central Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2015;9(06):624-630. doi: 10.3855/jidc.7027

8. An LV, Bao Chi LT, Bach NH, et al. Molecular characterization of influenza A(H1N1)pdm09 virus circulating during the 2009 outbreak in Thua Thien Hue, Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2013;7(03):235-242. doi: 10.3855/jidc.2883

9. Tram NVQ, Bach NH, Anh NTC, et al. Preliminary remarks on assembly whole genome sequencing of MDR M tuberculosis isolated in Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2011;6(01):95-96. doi: 10.3855/jidc.2457

10. Loc NH, Bach NH, Kim T, Yang M. Tissue culture and expression of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B subunit in transgenic Peperomia pellucida. Protein Expression and Purification. 2010;72(1):82-86. doi: 10.1016/j.pep.2010.02.010

Giải thưởng hoạt động NCKH

1. Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020
QĐ số: 2872/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 01STKT-TTH10
Công trình: Ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế - Health HueUMP

2. Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2019
QĐ số: 2464/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 01STKT-TTH9
Công trình: Cơ sở dữ liệu xuất bản khoa học dành cho người Việt - trichdan.link

3. Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017
QĐ số: 2344/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 05STKT-TTH8
Công trình: Biểu hiện, tinh sạch enolase – protein có tính sinh miễn dịch của liên cầu lợn serotype 2 được xác định bằng kỹ thuật immunoproteiomics trên huyết thanh bệnh nhân viêm màng não

4. Giải Nhì Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược Việt Nam lần thứ 18 năm 2016
QĐ số: 283-QĐKT/TWĐTN-VP cấp bởi BCH Trung ương Đoàn - Số chứng nhận: 08KHT18
Công trình: Xác định các protein có tính kháng nguyên của Streptococcus suis serotype 2 bằng phương pháp immunoproteomics