Trần Nhật Tiến

Trần Nhật Tiến

Thạc sĩ

Bộ môn Ngoại Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Chấn thương chỉnh hình Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ Phẫu thuật bàn tay, vi phẫu