Lê Nghi Thành Nhân

Lê Nghi Thành Nhân

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại Trưởng Bộ môn


Lĩnh vực nghiên cứu

Ngoại khoa - Chấn thương Chỉnh hình