Trần Nhật Tiến

Trần Nhật Tiến

Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, Phẫu thuật bàn tay, vi phẫu. 
Vật liệu sinh học trong phẫu thuật chỉnh hình. 
Thoái hoá khớp sau chấn thương.