Hồ Xuân Dũng

Hồ Xuân Dũng

Tiến sĩ

Bộ môn Ung bướu Phó trưởng Bộ môn Khoa Đào tạo Quốc tếPhó trưởng Khoa

Tốt nghiệp Y đa khoa, Trường đại học Y Dược Huế năm 2007.

Bằng DFMS (bằng đào tạo chuyên khoa Y) chuyên ngành ung thư học nội khoa năm 2012 tại trường Đại học Paris V (Paris Descartes), Cộng Hoà Pháp. Từng thực tập vai trò nội trú (FFI) tại khoa nội khoa ung thư Bệnh viện AVICENE và Bệnh viện TENON (2010-2012) thuộc Hệ thống bệnh viện Công Paris (APHP), Cộng Hoà Pháp. 

Bằng DIU (liên đại học) về ung thư phụ khoa, Đại học Limoges, CH Pháp năm 2015

Bằng tiến sĩ y học tại Đại học Tartu, CH Estonia năm 2018.

 


Lĩnh vực nghiên cứu

Nội khoa ung thư, sinh học phân tử trong ung thư , và chăm sóc giảm nhẹ bệnh nhân ung thư.

Công bố quốc tế

1. Rothzerg E, Ho XD, Xu J, Wood D, Märtson A, Kõks S. Upregulation of 15 Antisense Long Non-Coding RNAs in Osteosarcoma. Genes. 2021;12(8):1132. doi: 10.3390/genes12081132

2. Tätte K, Pagani L, Pathak AK, et al. The genetic legacy of continental scale admixture in Indian Austroasiatic speakers. Scientific Reports. 2019;9(1). doi: 10.1038/s41598-019-40399-8

3. Baglio SR, Lagerweij T, Pérez-Lanzón M, et al. Blocking Tumor-Educated MSC Paracrine Activity Halts Osteosarcoma Progression. Clinical Cancer Research. 2017;23(14):3721-3733. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-2726

4. Ho XD, Phung P, Q Le V, et al. Whole transcriptome analysis identifies differentially regulated networks between osteosarcoma and normal bone samples. Experimental Biology and Medicine. 2017;242(18):1802-1811. doi: 10.1177/1535370217736512

5. Reimann E, Kõks S, Ho XD, Maasalu K, Märtson A. Whole exome sequencing of a single osteosarcoma case—integrative analysis with whole transcriptome RNA-seq data. Human Genomics. 2014;8(1). doi: 10.1186/s40246-014-0020-0

6. Kõks G, Tran HDT, Ngo NBT, et al. Cross-Sectional Study to Characterise Nicotine Dependence in Central Vietnamese Men. Substance Abuse: Research and Treatment. 2019;13:117822181882297. doi: 10.1177/1178221818822979

7. Kõks G, Prans E, Tran HDT, et al. Genetic Interaction Between Two VNTRs in the SLC6A4 Gene Regulates Nicotine Dependence in Vietnamese Men. Frontiers in Pharmacology. 2018;9. doi: 10.3389/fphar.2018.01398

8. . . . . doi: 10.3389/fgene.2017.00193

9. Rothzerg E, Ho XD, Xu J, et al. Alternative splicing of leptin receptor overlapping transcript in osteosarcoma. Experimental Biology and Medicine. 2020;245(16):1437-1443. doi: 10.1177/1535370220949139

10. Kõks G, Prans E, Ho XD, et al. Genetic interaction between two VNTRs in the MAOA gene is associated with the nicotine dependence. Experimental Biology and Medicine. 2020;245(8):733-739. doi: 10.1177/1535370220916888