Nguyễn Nguyện

Nguyễn Nguyện

Tiến sĩ

Bộ môn Tai Mũi Họng Phó trưởng Bộ môn

NGUYEN NGUYEN MD, PhD

Deputy Head of the ORL Head & Neck Surgery Department- Hue University of Medicine and Pharmacy

Fellowship at Inha University Hospital, Incheon, Korea

Fellowship at Shimmian Rhinoplasty Clinic, Gangnam, Seoul, Korea.

PhD at ORL Head & Neck Surgery Department, Inha University School of Medicine, Incheon, Korea

Phone: +84945651512

email:nnguyen@huemed-univ.edu.vn


Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học thần kinh