Võ Minh Nhật

Võ Minh Nhật

Thạc sĩ

Bộ môn Ngoại Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Ngoại Tiết niệu