Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ


1987-1990: học sinh PTTH Quốc học Huế
1990-1996: sinh viên ĐH Y khoa Huế
1996-1998: Giảng viên Bộ môn Ngoại ĐH Y Dược Huế
1998-1999: BS Nội trú tại Bệnh viện Necker Enfant Malades, Paris, ĐH Paris 6 (Marie Curie), Cộng hòa Pháp
1999-2003: Giảng viên ĐH Y Dược Huế, tốt nghiệp Thạc sĩ (2003)
2003: Thực tập sinh ĐH Sassari, Bergamo và Brescia, Cộng hòa Ý 
2004: BS Nội trú trình độ nâng cao tại Bệnh viện Necker Enfant Malades, Paris, ĐH Paris 5, Cộng hòa Pháp. Bằng tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ngoại Nhi cho người nước ngoài tại Pháp.
2004-2007: Giảng viên Bộ môn Ngoại ĐH Y Dược Huế, Phó Trưởng khoa Ngoại Nhi và Cấp cứu bụng – BV TW Huế, bảo vệ thành công Tiến sĩ Ngoại Tiêu hóa (2007)
2008-2011: Giảng viên Bộ môn Ngoại ĐH Y Dược Huế
2011: nhận học hàm Phó Giáo sư (ngành Y)
2011: Thầy thuốc ưu tú
2012 – 2014: Giảng viên chính Bộ môn Ngoại ĐH Y Dược Huế, Phó Trưởng khoa Ngoại Nhi và Cấp cứu bụng – BV TW Huế
2014: được bổ nhiệm Trưởng Khoa Ngoại Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế BV TW Huế
2015:  được bổ nhiệm Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Đại học Y Dược Huế
2016: được bổ nhiệm Trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
2017: nhận giải thưởng Nhân tài đất Việt
Công tác chuyên môn và chuyên khoa sâu hiện đang thực hiện
Phẫu thuật tất cả bệnh lý Tiêu hóa Gan mật, tập trung vào phẫu thuật nội soi
Phẫu thuật tất cả bệnh lý Tiêu hóa Gan mật và Tiết niệu ở trẻ em
Giảng dạy Đại học tất cả các lớp, giảng dạy Sau Đại học chuyên ngành Ngoại tiêu hóa gan mật và Ngoại Nhi
Nghiên cứu khoa học: 
>100 bài báo và công trình NCKH trong nước
>10 bài báo quốc tế ( Sciencedirect và Elsevier), trong đó 5 bài là tác giả chính


Lĩnh vực nghiên cứu

Ngoại tiêu hoá gan mật Ngoại nhi Ung thư tiêu hoá gan mật và nhi