Bùi Mạnh Hùng

Bùi Mạnh Hùng

Thạc sĩ


2020 - 2022: Học viên Sau đại học, Bộ môn Mắt, Khoa Y, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc


Lĩnh vực nghiên cứu

Nhãn khoa, Võng mạc, Dịch tễ học, Dữ liệu lớn; Đào tạo quốc tế