Phan Thắng

Phan Thắng

Tiến sĩ


- 2004-2010: Đại học Y Dược - Đại học Huế

- 2012-2014: Cao học Hồi sức cấp cứu, Đại học Y Hà Nội

- 2015-2019: Nghiên cứu sinh tại Đại học Sassari, Ý


Lĩnh vực nghiên cứu

Gây mê-Hồi sức-Cấp cứu