Hà Thị Minh Thi

Hà Thị Minh Thi

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ

Bộ môn Di truyền Y học Trưởng Bộ môn Viện Y Sinh họcGiám đốc Viện

- Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 1994, trường Đại học Y Huế.

- Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú, chuyên ngành Nội Khoa, năm 1998, trường Đại học Y Huế.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học, chuyên ngành Nội khoa, năm 2000,  trường Đại học Y Huế.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Y sinh học - Di truyền, năm 2009, trường Đại học Y Hà Nội.

- Phó Giáo sư, Di truyền Y học, năm 2013.

- Giảng viên Cao cấp.


Lĩnh vực nghiên cứu

1. Bất thường nhiễm sắc thể người. 2. Bệnh lý di truyền đơn gene và hệ gene y học. 3. Sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. 4. Hệ gene của Helicobacter pylori.

Công bố quốc tế

1. Le TNU, Ha TMT. MBD5‐ related intellectual disability in a Vietnamese child. American Journal of Medical Genetics Part A. 2021;185(4):1321-1323. doi: 10.1002/ajmg.a.62077

2. Ha TMT, Nguyen TTN, Nguyen TMN, Nguyen HN. De novo c2455C>T mutation of NPR2 gene in a fetus with shortened long bones and a ventricular septal defect conceived by a mother with a fragile site at 16q221 and a father with a rare heterochromatic variant of chromosome 4 from Vietnam. Molecular Genetics & Genomic Medicine. 2021;9(4). doi: 10.1002/mgg3.1637

3. Dang NQH, Ha TMT, Nguyen S, et al. High rates of clarithromycin and levofloxacin resistance of Helicobacter pylori in patients with chronic gastritis in the south east area of Vietnam. Journal of Global Antimicrobial Resistance. 2020;22:620-624. doi: 10.1016/j.jgar.2020.06.007

4. Ha TMT, Le TNU, Nguyen VN, Tran VH. Association of TP53 gene codon 72 polymorphism with Helicobacter pylori-positive non-cardia gastric cancer in Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2019;13(11):984-991. doi: 10.3855/jidc.11488

5. Tran VH, Ha TMT, Le PTQ, Phan TN, Tran TNH. Characterisation of point mutations in domain V of the 23S rRNA gene of clinical Helicobacter pylori strains and clarithromycin-resistant phenotype in central Vietnam. Journal of Global Antimicrobial Resistance. 2019;16:87-91. doi: 10.1016/j.jgar.2018.09.012

6. Tran VH, Ha TMT, Le PTQ, Nguyen VN, Phan TN, Paglietti B. Helicobacter pylori 23S rRNA gene mutations associated with clarithromycin resistance in chronic gastritis in Vietnam. The Journal of Infection in Developing Countries. 2018;12(07):526-532. doi: 10.3855/jidc.10000

7. Thi HTM, Nhan NV, Lindor NM, Meyer RG, Rai R, Velagaleti GV. A case of Down syndrome with mirror-image duplication of chromosome 21. American Journal of Medical Genetics Part A. 2010:n/a-n/a. doi: 10.1002/ajmg.a.33326