Hoạt động Hue-UMP | 28-01-2015

Chương trình giao lưu sinh viên khoa YTCC ĐH Y Dược Huế và sinh viên ĐH Khon Kaen Thái Lan năm 2014

Hoạt động Hue-UMP | 28-01-2015

Hội nghị tổng kết, khen thưởng công đoàn năm học 2013-2014 và triển khai hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015.

Hoạt động Hue-UMP | 28-01-2015

Trường Đại học Y Dược Huế dự lễ vinh danh doanh nhân ưu tú, nhân ái năm 2014.

Hoạt động Hue-UMP | 28-01-2015

Đoàn Bác sĩ Giải phẫu bệnh Trung tâm khoa học sức khỏe Đại học Oklahoma, Hoa Kỳ đến làm việc và giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Huế

Hoạt động Hue-UMP | 28-01-2015

Chương trình giao lưu sinh viên Khoa YTCC ĐH Y Dược Huế tại Đại học Khon Kaen Thái Lan năm 2014

|<  1  2  3 ... 60  61  62